PINARAK HUKUK VE AVUKAT OFISI

Yurtdışı Alacak takibi

Yurtdışı alacaklarında müvekkillerimize ihracat bedellerin tahsilatını gerçekleştirmekteyiz. Siz bizi arayın, biz sizin hakkınızı arayalım! 

devam...

Uzlaşma ile yüksek tahsilat oranı

Arabululuculuk ile yargıya intikal etmeden taraflar arasında yapılan uzlaşmalar maliyet konusunda daha verimli ve olumlu sonuclar elde edilmektedir.

devam...

İhtarname ve dava işlemleri

Avukat tarafıca yapılan ilk ihtarname sonucunda bir çok borçlu gereksiz direnişinden vaz geçerek ödeme konusunda ciddi adımlar atmaktadır.

devam...

Borçlu şirket alacağımızı ödememektedir. Ne yapabilirim?

Borçlu şirket tüm uğraşılara rağmen alacağınızı ödemiyorsa son bir ihtarda bulunarak  alacağınızın ödenmesi için 10-15 günlük bir ödeme süresi tanıyabilirsiniz. Bu şekilde yapılan ihtar ile borçluyu temerrüte düşürmüş olursunuz. İhtarnamenın  yazılı (ispatlama açısından) olarak tebliğ edilmesine dikkat ediniz.

Temmerüte düşen borçlu ihtarname sonrası tüm yasal takip harcamalarından sorumlu olur. Böylece yapacağınız yasal takip maraflarını ve alacağınızı faiziyle birlikte  borçludan talep edebilirsiniz. 

 

Tahsilat işlemleri nedir ve ne şekilde işler?

Genel olarak borçluya ihtar yazısı göndererek borçluyu ihtar ederek işlemlere başlamaktayız. İhtar yazımızda müvekkil tarafınca bize ödenen avukat giderlerini ve faizleri ana borcun üzerine ilave ederek tüm alacağınızı ihtar etmekteyiz. Borçluya son bir zaman tanıyarak borcun ödenmesi ve verilen süre içerisinde ödeme gerçekleşmediği taktirde yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarmaktayız.

Bu ikazımız sonrası  işlemler borçlunun tutumuna göre değişmektedir.

 

İlamsız takip usulü

Türkiye’de de olduğu gibi Alman Hukukunda alacakların tahsili için yargıya başvurulabilir. İlamsız takibe benzer ve düşük maliyet nedeniyle bir çok ihtilafta tercih edilen Mahnverfahren (ilamsız takip usulü) ile alacaklar icra edilebilir. 

Eğer ödeme emrine borçlu itirazda bulunmazsa (iki hafta içerisinde) icra emri (Vollstreckungsbescheid) çıkartılır. İcra emri ile icra yolu açıktır. Fakat  borçlu iki hafta içerisinde icra emrine itiraz ederek konuyu resen mahkemeye taşıyabilir.

Böyle bir itiraz durumunda icra emri, yapılan  itiraza rağmen, geçici hükmünü korur ve alacaklı icraya devam edilebilir. Mahkemeye taşınan konu hükme bağlanıncaya kadar takip edilen icra geçerli sayılır. Verilen mahkeme kararı ile dava sonuçlanır. Tüm bu prosedürü Türkiye`de tanınan ilamsız takip ve ödeme emri ile karşılaştırabiliriz.

Ancak haksız yere borca itiraz veya inkar tazminatı Alman hukukunda yer almamaktadır. Bu nedenle borçlunun itiraz edeceği düşünülüyorsa,  ilamsız takip zaman kaybına yol açmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi borçlu hem ödeme emrine (iki hafta içerisinde) hem de icra emrine (tekrar iki hafta içerisinde) itirazda bulunabilir. Tebligat için gecen süreleri de göz önüne alacak olursak, borçluya yaklaşık 6 -8 hafta zaman tanınmış olur.

 

Mahkemede dava usulü

Diğer bir seçenek ise dolaysız şekilde ilamlı takip için mahkemeye başvurmaktır. Özellikle borçlunun itirazda bulunacağı düşünülüyorsa, doğrudan mahkemeye başvurmak – zaman ve masraflar açışından – daha avantajlıdır.

Alacakların tahsilinde takip edilecek diğer bir yol ise, avukat aracılığı (Türkiye’de yaygın olan noter aracılığı gerekmemektedir) ile ihtarname çekmek ve borçluyu ödeme konusunda ihtar etmektir. Avukattan gelen ihtarname karşısında birçok borçlu direnişten vazgeçerek ödemeyi gerçekleştirmektedirler. Avukata başvurmadan önce borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklı avukat masraflarını borçludan talep edebilir. Diğer bir değişle, avukat masrafları gecikme tazminatı olarak tanınmaktadır. Böylelikle temerrüde düşen borçludan alacaklarla birlikte avukat masraflarını da talep edebilirsiniz. İhtarnameye rağmen alacakların ödenmemesi durumunda yukarıda belirtilen yollarla yargıya (ilamlı veya ilamsız takip) başvurulması gerekmektedir. 

 

Ticari alacaklar ve tahsilat konusunda sunduğumuz hizmetler:

Dava öncesi hizmetler:

  • İhtarname (yasal ihtar işlemleri)
  • Borçlu / mükellef hakkında araştırma (banka hesap bilgileri, rating raporu, finansal analiz v.s.)
  • Arabuluculuk (mediasyon) ve uzlaşma
  • Borçluyla irtibata geçerek ana dilinde iletişim
  • Alacağınız hakkında hukuki değerlendirme

 

Yargıya intikal (dava aşamasında sunulan hizmetler):

  • İlamsız takip (adliye aracılığı ile ödeme emri)
  • Borçluya karşı yetkili mahkemede dava açarak dava sürecini başlatmak
  • İcra ve haciz işlemleri (yediemin)
  • Alacağınız tahsili ve müvekkile aktarılması

 

 

İhracat Alacaklarında Uzman Avukat Ofisi

Hukuk Ofisimiz ihracat alacakların tahsilinde uzman ve deneyimli kadrosuyla Türkiye'nin başta gelen şirketlerine hizmet sunarak bir çok başarıya imza atmanın gururunu yaşamaktadır. 

 

daha fazla bilgi

Uzmana danışın

Avukat Dr. Servet PINARAK

Tel.: +49 (0) 511 76 11 779
Fax:  +49 (0) 511 76 11 780
Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

rechtsanwalt pinarak 3

Adres:
Berliner Allee 13
30175 Hannover  / Almanya

Yüksek tahsilat oranı

Yüksek tahsilat ve alacak oranı

İhracat alacaklarınız ve bu alacakların tahsilatında müvekkilerimiz için yüksek tahsilat oranı sağlamak en önde gelen hedefimizdir. 

devam...

Vekaletname ve ücretlendirme

Vekaletname ve avukat ücreti

Avukat ofisimiz ek ücret talep etmeden Alman yasal Avukat Ücret Tarifesinde (RVG) belirlenen asgari ücretlendirmeye göre çalışmaktadır. 

devam...

Uzman tahsilat işlemleri

Uzman tahsilat ve alacak işlemleri

Uluslararası ihracat alacakları tahsilatında edindiğimiz tecrübe ve deneyim sayesinde tüm işlemler uzman bir şekilde gerçekleşmektedir. 

devam...

Profesyonel hizmet...

Alacağımız ve yasal haklarımızla ilgili olarak bizi aydınlattığınız için teşekkür ederim. Keşke bu kadar zaman kaybetmeden sizinle daha önce tanışmış olsaydık.

Bursa'dan Yedek Parça İhracatçısı

Gereksiz zaman kaybı...

Borçlu 'yaz tahtaya alırsın haftaya' dercesine bizi aylarca oyaladı ve en sonunda tüm iletişimi kopardı. Siz devreye girmeseydiniz daha halen paramızın peşinde koşacaktık.

Denizli'den Tekstil İhracatçısı

Yüzde yüz tahsilat oranı...

Gerçek dışı reklamasyon bahanesiyle alacağımız kesiliyordu. Sayenizde hem alacağımızı hem de tüm yargı giderlerini faiziyle birlikte tahsil ettik. Sonuçta cebimzden bir kuruş çıkmadan...

İstanbul'dan şirket yöneticisi

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.